Certificare SA 8000

Despre

Standardul SA 8000 – Responsabilitate sociala, este un standard utilizat pentru efectuarea auditurilor de terta parte, care stabileste cerinte impuse in mod voluntar privind locul de munca ce trebuie indeplinite de angajator, inclusiv drepturile muncitorilor, conditiile de munca si sistemele de management.
Standardul de auditare si certificare SA 8000 se adreseaza tuturor tipurilor de organizatii, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate.

Cere oferta acum

Beneficii certificare SA 8000

 • Identificarea si controlul proceselor care pot cauza accidente de munca si/sau boli profesionale
 • Reducerea numarului de accidente de munca si/sau boli profesionale
 • Echipamente de munca si protectie adecvate activitatii
 • Cresterea nivelului de conformare la cerintele legale
 • Cresterea satisfactiei angajatilor

 

Etape certificare SA 8000

 • Completarea si transmiterea cererii de oferta
 • Transmiterea ofertei catre client
 • Acceptarea ofertei si semnarea contractului de evaluare a conformitatii
 • Inregistrarea clientului
 • Desemnarea echipei de audit (auditori si/sau experti tehnici)
 • Intocmirea planului de audit
 • Pregatirea documentelor necesare realizarii auditului
 • Desfasurarea auditului de evaluare
 • Intocmirea raportului de audit
 • Evaluarea raportului de audit si luarea deciziei privind emitere certificat SA 8000
 • Audit de supraveghere I - la 12 luni de la emiterea certificatului SA 8000
 • Audit de supraveghere II - la 24 luni de la emiterea certificatului SA 8000
 • Audit de recertificare - la 36 luni de la certificarea initiala pentru asigurarea continuitatii procesului de certificare SA 8000.