Certificare ISO 27001

Despre

Standardul ISO 27001 furnizeaza cerintele pentru implementarea unui sistem de management al securitatii informatiei (SMSI) si poate fi certificat. SMSI este o abordare sistematica pentru gestionarea informatiilor sensibile societatilor sau organizatiilor, astfel incat sa ramana sigure si include oameni, procese si sisteme IT, prin aplicarea unui proces de management al riscului.
Acesta poate fi utilizat de catre orice organizatie, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate, daca doreste sa asigure securitatea activelor si informatiilor.

Cere oferta acum

Beneficii certificare ISO 27001

 • Identificarea si controlul proceselor vulnerabile din punct de vedere al securitatii informatice
 • Imbunatatirea performantelor in ceea ce priveste securitatea informatiiilor
 • Incredere partilor interesate in ceea ce priveste securitatea informatiiilor
 • Cresterea nivelului de conformare la cerintele legale
 • Prevenirea pierderii sau furtului de informatii
 • Stabilirea si optimizarea canalelor de comunicare dintre diferitele niveluri ale organizatiei

Etape certificare ISO 27001

 • Completarea si transmiterea cererii de oferta
 • Transmiterea ofertei catre client
 • Acceptarea ofertei si semnarea contractului de evaluare a conformitatii
 • Inregistrarea clientului
 • Desemnarea echipei de audit (auditori si/sau experti tehnici)
 • Intocmirea planului de audit
 • Pregatirea documentelor necesare realizarii auditului de certificare ISO 27001
 • Desfasurarea auditului de evaluare
 • Intocmirea raportului de audit
 • Evaluarea raportului de audit si luarea deciziei privind emitere certificat ISO 27001
 • Audit de supraveghere I - la 12 luni de la emiterea certificatului ISO 27001
 • Audit de supraveghere II - la 24 luni de la emiterea certificatului ISO 27001
 • Audit de recertificare - la 36 luni de la certificarea initiala pentru asigurarea continuitatii procesului de certificare ISO 27001.