Certificare ISO 22000

Despre

Standardul ISO 22000 stabileste cerintele pentru implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentelor si poate fi certificat. Consecintele alimentelor nesigure pot fi grave iar standardul ISO 22000 ajuta societatile sa identifice si sa controleze riscurile de securitate alimentara.
Acesta poate fi utilizat de catre orice societate sau organizatie, indiferent de marimea sau pozitia sa in lantul alimentar.

Cere oferta acum

Beneficii certificare ISO 22000

 • Identificarea si controlul proceselor care pot periclita sanatatea consumatorului
 • Imbunatatirea performantelor in ceea ce priveste siguranta produselor alimentare
 • Comercializarea produselor pe piata internationala fara nici o restrictie
 • Cresterea nivelului de conformare la cerintele legale
 • Reducerea cheltuielilor prin eficientizarea utilizarii resurselor
 • Reducerea cheltuielilor prin eliminarea neconformitatilor
 • Incredere partilor interesate in ceea ce priveste coerenta, eficacitatea si eficienta organizatiei
 • Cresterea satisfactiei si increderii clientilor

 

Etape certificare ISO 22000

 • Completarea si transmiterea cererii de oferta
 • Transmiterea ofertei catre client
 • Acceptarea ofertei si semnarea contractului de evaluare a conformitatii
 • Inregistrarea clientului
 • Desemnarea echipei de audit (auditori si/sau experti tehnici)
 • Intocmirea planului de audit
 • Pregatirea documentelor necesare realizarii auditului de certificare ISO 22000
 • Desfasurarea auditului de evaluare
 • Intocmirea raportului de audit
 • Evaluarea raportului de audit si luarea deciziei privind emitere certificat ISO 22000
 • Audit de supraveghere I - la 12 luni de la emiterea certificatului ISO 22000
 • Audit de supraveghere II - la 24 luni de la emiterea certificatului ISO 22000
 • Audit de recertificare - la 36 luni de la certificarea initiala pentru asigurarea continuitatii procesului de certificare ISO 22000.